TopMerce

Powiązania rynkowe

Dołącz do nas

Wzmacnianie pozycji drobnych rolników i wzmacnianie łańcuchów dostaw

Drobni rolnicy odgrywają zasadniczą rolę w globalnych łańcuchach dostaw żywności. Te małe, często prowadzone przez rodzinę podmioty stanowią podstawę społeczności wiejskich i wnoszą ogromny wkład w gospodarkę krajów rozwijających się.

Poprawa powiązań rynkowych pomaga wspierać inwestycje, opracowywać lepsze praktyki rolnicze, zmieniać równowagę sił w łańcuchu dostaw i ograniczać straty po zbiorach dzięki lepszej koordynacji rynku i logistyce. W artykule omówiono znaczenie powiązań rynkowych dla drobnych rolników, wpływ, jaki może mieć lepsza łączność na łańcuchy dostaw oraz strategie poprawy powiązań rynkowych.

Market Linkage Farmer

Znaczenie powiązań rynkowych

możemy zidentyfikować trzy główne typy powiązań związanych z wydobywaniem zasobów:

  • powiązania fiskalne
    powiązania konsumpcyjne
    powiązania produkcyjne.

Rozwój rolnictwa drobnorolnego może skutecznie ograniczać ubóstwo i głód w krajach o niskich dochodach, ale tylko dzięki zrównoważonemu dostępowi do rynków ubodzy rolnicy mogą zwiększyć dochody ze swojej pracy i wydobyć siebie i swoje rodziny z ubóstwa. Rolnictwo pozostaje najlepszą szansą dla około 1,5–2 miliardów ludzi na całym świecie żyjących w drobnych gospodarstwach domowych na pracę i handel w celu wyjścia z ubóstwa. W przypadku producentów surowców w krajach rozwijających się należy wziąć pod uwagę zarówno powiązania pionowe, jak i poziome. Powiązania pionowe między drobnymi gospodarstwami rolnymi a większymi przedsiębiorstwami mogą zapewnić dostęp do kapitału, technologii, nowych umiejętności i specjalistycznej wiedzy. Korzystne mogą się również okazać powiązania poziome pomiędzy drobnymi gospodarstwami rolnymi. Większe przedsiębiorstwa rzadko kontaktują się bezpośrednio z rolnikami indywidualnymi ze względu na niewielką wielkość produkcji i złożoność logistyczną związaną z koordynacją działań z wieloma małymi dostawcami.

Szerszy wpływ powiązań rynkowych

Wzmocnienie powiązań rynkowych ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia strat po zbiorach, stworzenia bardziej sprawiedliwej dystrybucji energii w łańcuchu dostaw, zachęcania do inwestycji i ogólnego doskonalenia praktyk rolniczych. Jest to również korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron w całym łańcuchu dostaw żywności. Konsumenci mogą cieszyć się większym wyborem i dostępem do świeżych, lokalnych produktów, co prowadzi do zdrowszej i zróżnicowanej diety.

Zachęcanie do powiązań

Ustanawianie powiązań rynkowych może być złożonym procesem. Źródło utrzymania drobnych rolników często jest całkowicie zależne od ich gospodarstw, co powoduje, że się zmieniają, a przyczyny izolacji drobnych rolników mogą być różne, od braku dostępu do finansów i informacji rynkowych po nieodpowiednią infrastrukturę i wyzwania logistyczne.

Wrażliwość i utrzymujący się charakter wielu drobnych rolników często oznacza, że nie są oni w stanie sami stworzyć solidnych powiązań rynkowych. W rezultacie powiązania między rolnikami a rynkami są rozwijane głównie przez rządy i organizacje pozarządowe. Rządy muszą opracować politykę i wsparcie instytucjonalne, które poprawią dostęp do rynku i zwiększą możliwości produkcyjne.

Grupowe systemy pożyczkowe i stowarzyszenia producentów mogą w znacznym stopniu wzmocnić pozycję drobnych rolników. Rządy mogą również wspierać powiązania rynkowe poprzez inwestycje w infrastrukturę obszarów wiejskich, zabezpieczanie własności gruntów i praw własności oraz wprowadzanie przepisów dotyczących stosowania pestycydów, standardów żywności i jakości nasion.

Wzmacnianie pozycji drobnych rolników i wzmacnianie łańcuchów dostaw

Drobni rolnicy odgrywają zasadniczą rolę w globalnych łańcuchach dostaw żywności. Te małe, często prowadzone przez rodzinę podmioty stanowią podstawę społeczności wiejskich i wnoszą ogromny wkład w gospodarkę krajów rozwijających się.

Poprawa powiązań rynkowych pomaga wspierać inwestycje, opracowywać lepsze praktyki rolnicze, zmieniać równowagę sił w łańcuchu dostaw i ograniczać straty po zbiorach dzięki lepszej koordynacji rynku i logistyce. W artykule omówiono znaczenie powiązań rynkowych dla drobnych rolników, wpływ, jaki może mieć lepsza łączność na łańcuchy dostaw oraz strategie poprawy powiązań rynkowych.

Market Linkage Farmer

Znaczenie powiązań rynkowych

możemy zidentyfikować trzy główne typy powiązań związanych z wydobywaniem zasobów:

  • powiązania fiskalne
  • powiązania konsumpcyjne
  • powiązania produkcyjne

Rozwój rolnictwa drobnorolnego może skutecznie ograniczać ubóstwo i głód w krajach o niskich dochodach, ale tylko dzięki zrównoważonemu dostępowi do rynków ubodzy rolnicy mogą zwiększyć dochody ze swojej pracy i wydobyć siebie i swoje rodziny z ubóstwa. Rolnictwo pozostaje najlepszą szansą dla około 1,5–2 miliardów ludzi na całym świecie żyjących w drobnych gospodarstwach domowych na pracę i handel w celu wyjścia z ubóstwa. W przypadku producentów surowców w krajach rozwijających się należy wziąć pod uwagę zarówno powiązania pionowe, jak i poziome. Powiązania pionowe między drobnymi gospodarstwami rolnymi a większymi przedsiębiorstwami mogą zapewnić dostęp do kapitału, technologii, nowych umiejętności i specjalistycznej wiedzy. Korzystne mogą się również okazać powiązania poziome pomiędzy drobnymi gospodarstwami rolnymi. Większe przedsiębiorstwa rzadko kontaktują się bezpośrednio z rolnikami indywidualnymi ze względu na niewielką wielkość produkcji i złożoność logistyczną związaną z koordynacją działań z wieloma małymi dostawcami.

Szerszy wpływ powiązań rynkowych

Wzmocnienie powiązań rynkowych ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia strat po zbiorach, stworzenia bardziej sprawiedliwej dystrybucji energii w łańcuchu dostaw, zachęcania do inwestycji i ogólnego doskonalenia praktyk rolniczych. Jest to również korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron w całym łańcuchu dostaw żywności. Konsumenci mogą cieszyć się większym wyborem i dostępem do świeżych, lokalnych produktów, co prowadzi do zdrowszej i zróżnicowanej diety.

Zachęcanie do powiązań

Ustanawianie powiązań rynkowych może być złożonym procesem. Źródło utrzymania drobnych rolników często jest całkowicie zależne od ich gospodarstw, co powoduje, że się zmieniają, a przyczyny izolacji drobnych rolników mogą być różne, od braku dostępu do finansów i informacji rynkowych po nieodpowiednią infrastrukturę i wyzwania logistyczne.

Wrażliwość i utrzymujący się charakter wielu drobnych rolników często oznacza, że nie są oni w stanie sami stworzyć solidnych powiązań rynkowych. W rezultacie powiązania między rolnikami a rynkami są rozwijane głównie przez rządy i organizacje pozarządowe. Rządy muszą opracować politykę i wsparcie instytucjonalne, które poprawią dostęp do rynku i zwiększą możliwości produkcyjne.

Grupowe systemy pożyczkowe i stowarzyszenia producentów mogą w znacznym stopniu wzmocnić pozycję drobnych rolników. Rządy mogą również wspierać powiązania rynkowe poprzez inwestycje w infrastrukturę obszarów wiejskich, zabezpieczanie własności gruntów i praw własności oraz wprowadzanie przepisów dotyczących stosowania pestycydów, standardów żywności i jakości nasion.

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp
SupplyIcon
Our Experts will assist you in any queries.